Garasje  |   Hytter  |   Hus  |   Andre bygg  |   Byggevarer  |   Om oss  |   Kontakt oss  |   Hjem  
  Hamco garasjen
Enkel garasje
Enkel garasje med dør
Dobbel garasje
Dobbelgarasje med åstak
Loftsromgarasje
Garasje m/bod og carport
Rekkegarasje
Skreddersydde løsninger

Garasjeporter & Dører
Standardbeskrivelse
Tilleggsprodukter
Katalog
Prisforespørsel
Info om off. krav
Tips og rådHamco Bygg AS
9302 Rossfjordstraumen
Telefon: 77 87 01 23
Telefax: 77 87 01 22
firmapost@hamcobygg.no
www.hamcobygg.no

Informasjon om offentlig krav


Byggesak
Byggetillatelse får du av kommunen. Alle garasjer må byggemeldes.
Vi sørge for at du får de nødvendige byggemeldingstegninger. Byggetillatelse varierer noe fra kommune til kommune, men stort sett vil kravene være like. Det kan være restriksjoner der du skal bygge med hensyn til areal/mønehøyde. Er du usikker, ta kontakt med en saksbehandler i din kommune så får du vite det du trenger. Se også statens bygningstekniske etat sine internettsider be.no og www.byggesak.com hvor noen kommune har lagt ut egen informasjon.

Frittstående bod/uthus inntil 15 m2
Kan bygges på bebygd eiendom uten melding eller søknad dersom dette ikke strider mot andre lover, forskrifter eller kommunale planer. Max mønehøyde er 3 meter. Avstand til annen bygning på egen eiendom er minst 1 meter. Avstand til nabogrense er minst 4 meter.

Garasje under 50 m2 bruttoareal i en etasje
Så lenge oppsetet av garasjen ikke er i strid med gjeldende reguleringsplan for området, vil garasjebygningen bli sett på som et enkelt tiltak. Her kreves bare en byggesøknad uten ansvarsrett som du kan stå for selv. Det innebærer også rask behandlingstid. For enkle tiltak skal du ha svar inne 3 uker.
Du har full mulighet til å gjøre grunnarbeidene og oppføringen av garasjen selv.
Avstand til nabobygning er minst 2 meter eller til nabogrense minst 1 meter. Det er ingen krav når det gjelder avstand til eget bygg, men vi anbefaler minst 1 meter. Leier du ut eller bor i en tomannsboliger, rekkehus etc, er minstrkravet 2 meter.

Dersom garasjen er sammenføyd med boligen er grensen 50 m2.Egne branntekniske regler gjelder.

Hvis du har loftrom med høyde fra1,84 eller mindre er dette ikke måleverdig loft , og dermed kommer du fortsatt inn under "melding om tiltak".

Garasje over 50 m2 og under 70 m2 bruttoareal i en etasje
Her kreves også kun byggesøknad uten ansvasrett, Avstandskrav til nabobygning er 8 meter og avstand til nabogrense er 4 meter.

Garasje over 70 m2 bruttoareal
Søknaden må utarbeides av et godkjent foretak og sendes myndighetene for godkjennine. Avstand til nabobygning er 8 meter og til nabogrense minst 4 meter. Avstand til eget bygg har ingen krrav dersom plassen som benyttes til bilparkering er under 50 m2. Bruker du mer plass er kravet 8 meter. Skal du plassere den nærmere, kommer brannkrav inn.

Vi kan være behjelpelig med å utarbeide søknaden for deg. Ta kontakt for opplysninger og pris.Vi tar forbehold om at det kan ha skjedd endringer i lover og forskrifter.


© Hamco Bygg AS. Designet og utviklet av Tank Design